Belgisch Nationaal HerdenkingscomitéActiviteitenLinks

Belgisch Nationaal Herdenkingscomité v.z.w.

Fides et Humanitas - Trouw en Edelmoedigheid

Gesticht in 1972 door Belgische reserveofficieren, en voormalige weerstanders en oud-strijders, beheerd door reserve- of op rust gesteld officieren en burgers, cultureel gericht, tweetalig en buiten politieke of filosofische verbintenis.

Doeleinden

De Belgische en Geallieerde oud-strijders en burgers herdenken die voor België en voor de bevrijding van bezet Europa voor onze vrijheid sneuvelden, de volgende generaties opleiden in dezelfde geest van zelfverloochening door het inrichten van conferenties, bezoeken aan slagvelden en deelname aan of organisatie van plechtigheden in binnen- en buitenland.

Activiteiten

Het Comité organiseert de jaarlijkse “Belgian Memorial Day”. Op 20 september 2014, werden 12.000 namen van militaire en burgerlijke slachtoffers tijdens de invasie in 1914 voorgelezen.

Het Comité is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Belgische delegatie aan het Bevrijdingsdéfilé te Wageningen (Nederland) en van de herdenkingsplechtigheid op de Nationale Begraafplaats “Grebbeberg”, elke 5 mei.

Het Comité heeft zet zich actief in de organisatie van een betere kennis van ons land tijdens de twee wereldoorlogen in het buitenland en haalt de banden aan tussen de Belgische en haalt de banden aan te halen tussen de Belgische en Nederlandse, Franse, Britse en Zweedse verenigingen tot Herdenken

Het repertorium ontwikkelen en bijhouden van oorden en gedenktekens in België herinnerend aan feiten of personen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog (overgemaakt aan de SOMA-CEGES). Wij proberen aan de komende generaties de noodzakelijke motivaties door te geven om de Plicht tot Herdenking verder te eerbiedigen en na te leven.

«Bepaalde evenementen moeten in ons geheugen blijven.
Soms “moeten” wij herdenken omdat wij niet “kunnen” vergeten.
Dan wordt herdenken ons lot.
Soms moeten wij de herdenking voeden omdat wij “het recht niet hebben” te vergeten.
Dan wordt herdenken onze “plicht”.»

Eerste Minister Herman Van Rompuy op de 50 verjaardag van de C.C.L.J.

Deze website is toegewijd aan Pierre H. Schellekens (1897-1977), industrieel, burgerlijke en militaire piloot, oud-strijder, en zijn echtgenote Martha, geboren Ruyssers (1895-1984), stichters en bezielers van een ontsnappingslijn voor piloten, bemanningen en verzetsmensen van 1940 tot 1944, beiden vereerd met het Nederlandse Verzetsherdenkingskruis

Even nadenken …

Raad van bestuur

 • De heer Roland Dezeure, Magistraat emeritus
 • De heer Jean-Francois Godbille, Advocaat Generaal bij het Hof van Beroep van Brussel
 • De heer Charles-Albert Houtart, Ambtenaar bij de Federale Overheid
 • Dr. Dirk Martin, Hoofd Documentatie CEGESOMA
 • De heer Jean-Pierre Schellekens, Ereluitenant-kolonel v/h Vliegwezen, voorzitter
 • Mevrouw Monique Driesmans, Ceremoniemeester Ministerie Buitenlandse Zaken

Peter-eenheid Defensie : Militair Commando Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
In samenwerking met de Nationale Verbroedering van Blauwhelmen en Humanitaire Operaties.

Lid worden

Indien u wenst lid te worden, kunt u kiezen tussen twee lidgelden :

 • Werkend lid : 15,- € per jaar
 • Sympathisant : 10,- € per jaar

Uw lidgeld kan worden betaald op de rekening :

 • Bank BNP-Paribas-Fortis
 • IBAN BE30 0014 4410 8011
 • BIC GEBABEBB


Belgisch Nationaal Herdenkingscomité v.z.w.  -  Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning
Maatschappelijke zetel : Karmelietenstraat 24/7, B-1000 Brussel  -  Secret. : Tentoonstellingslaan 50, B-2020 Antwerpen
Website : www.belgian-remembrance.org  -  E-mail : souvenir.herdenking@gmail.com

Erkend door het Ministerie van Defensie (nr. 363) en de FOD Binnenlandse Zaken (nr. 145)
V.z.w. 870.005.074 - Belgisch Staatsblad 26.11.2004